top of page
Om Norsk grand danois klubb

Norsk grand danois klubb ble første gang stiftet i 1940. Etter andre verdenskrig fantes svært få grand danoiser igjen både i Norge og i resten av verden. På 1950-tallet besluttet det som var igjen av Norsk grand danois klubb å gå sammen med sankt bernhardshund- og newfoundlandshund-eiere og dannet ”Norsk Spesial Klubb for Store Selskapshunder”.

 

Klubben var fortsatt liten og man ønsket å inkludere berner sennenhund og dalmatiner, noe som krevde en navnendring og ”Klubben for Større Selskapshundraser” (KSS) ble dannet.

 

I årenes løp kom flere raser kom med og på 1980-tallet var klubben blitt så stor at det ble naturlig at tallmessig store raser gikk ut av klubben. Grand danois var en av disse rasene og Norsk grand danois klubb gjenoppstod 1. januar 1991.

Klubben og rasen var fra 1960-tallet uløselig knyttet til familien Sørensen. Alt i 1964 ble fru Sørensen aktiv i KSS og hennes datter Borghild (senere Moen) deltok alt da i klubbarbeidet. Da NGDK ble stiftet i 1991 ble Borhild Moen valgt til klubbens formann, en posisjon hun hadde omtrent uavbrutt til sin død i juni 2010.

Ønsker du å lese mer om Borghild Moens fantastiske liv med grand danois kan du gjøre dette her (pdf-fil).

bottom of page