top of page

Innemelding i Norsk grand danois klubb skjer via Norsk Kennel klubbs websider. Gå inn på NKK sine sider og klikk på fanen " Bli medlem".

Her betales medlemskapet direkte med Visa/Mastercard. 
NB: NKK legger også på en grunnavgift på kr 294,- om du ikke alt er medlem av en annen hundeklubb i Norge. 

Som medlem i NGDK får du vårt medlemsblad "Stort Sett" med t0 nummer per år.Ansvarlig redaktør er Ida Nygaard. Ideer og bidrag til bladet kan sendes til : redaktor@ngdk.no
. Klubben har kollektivt abonnement på NKKs medlemsblad "Hundesport". Det innebærer at man som medlem mottar både klubbens medlemsblad "Stort Sett", og NKKs medlemsblad "Hundesport" som kommer med 8 nummer i året. Det avholdes medlemsmøter, utstillinger og treff.

bottom of page