top of page
Informasjon til deg som er oppdretter av grand danois


Oppdrettere er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på de til enhver gjeldene krav på rasen for registrering av kull. Du finner liste over raser med krav for registrering på NKKs hjemmeside >>

 

Grand danois har per juni 2023 krav om kjent øyelysningsstatus på foreldredyrene ved registrering av valper.
Du finner vedtaket fra NKK
her (pdf-fil). Kravet tådde i kraft for paringer/insemineringer foretatt f.o.m. 01.06.2021
 

I tillegg vil valper fra kull med innavlsgrad over 12,5 % vil bli registrert hos NKK med avlssperre.
"NKKs Sunnhetsutvalg vedtok å innføre følgende forbud på permanent basis etter enstemmig vedtak på NGDKs årsmøte 2019: Valper av rasen grand danois som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover). Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling."
Du kan lese vedtaket fra NKK i sin helhet
her (pdf-fil).

Valpeformidling gjennom Norsk Grand Danois Klubb

Medlemmer i NGDK kan søke om å få valpeformidling gjennom klubben. Dette innebærer at kullet blir annonsert på NGDKs hjemmeside.For å få valpeformidling må kullet tilfredsstille NGDKs regler for valpeformidling som du kan lese her (pdf-fil).Søknadsskjema for valpeformidling finner du her (google-skjema).

 

HD og AD røntgen

Dette bestille du via Norsk Kennel Klubb på nkk.no
Logg inn på "Min side" > Helse > Bestill helseundersøkelse.
Velg deretter type undersøkelse, HD eller
AD røntgen, i rullegardinmenyen på siden.

Øyelysning
Dette bestilles direkte hos klinikker som har autorisert øyelyser.
Det er også mulig å få øyelyst hunden på en del utstillinger, dette er som regel annonsert på forhånd av arrangør.
For norskregistrerte hunder skal øyelysningen være foretatt i Norge av en autorisert øyelyser, og øyelyseren skal registrere resultatet på
ECVO-skjema i NKKs database DogWeb. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. frossen sæd som er
tappet før

kravet trer i kraft kan fortsatt benyttes.


For å få valpeformidling gjennom NGDK er det et krav at foreldredyrene ikke har samme øyensykdom. Hunder med alvorlig, arvelig øyesykdom skal ikke benyttes i avl.

Du finner en liste over autoriserte øyelysere og mer informasjon på NKKs hjemmeside
her.

Hjerteundersøkelse

NKK registrerer i samarbeid med Norsk forening for veterinær kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NKK/NFVK som kan registrere slike resultater.

Det finnes ni veterinærer som er godkjente til å kunne utføre screening og registrere resultatene i DogWeb. Disse ni er fordelt over hele landet og enkelte reiser også rundt til andre dyreklinikker.
Se mer informasjon på NKKs side
her eller på Facebooksiden til Norsk forening for veterinær kardiologi.


Veterinærer som er godkjente til å kunne utføre hjerteundersøkelser av avlshunder i samarbeid med NKK (listen kan være ufullstendig):

• Per Jørgen Engum, AniCura Stjørdal Dyreklinikk

• Thomas Øyo, AniCura Dyresykehuset Bergen Sør

• Gunhild Ørn, HinnaDyreklinikk

• Inge Vogt Engeland, AniCura Dyreklinikken Telemark

• Liva Vatne, AniCura Dyresykehus Oslo

• Katarina Storli, Evidensia Lørenskog Dyreklinikk

• Hanna Sofie Romstad, Skedsmo Dyreklinikk

• Anne Øverby Øvergaard, Vetsentrum Ingeberg

• Kirsti Bjørndal, AniCura Vennesla Dyreklinikk


Undersøkelser tilbys også på følgende klinikker:

Evidensia Bodø dyreklinikk (Katarina Storli)

AniCura Tromsø (Liva Vatne)

Evidensia Oslo Dyresykehus (Katarina Storli)

Magedreining
På markedet finnes nå en gentest som tester tre alleler (gener) som kan assosieres med forhøyet risiko for magedreining.
Gentesten kan bestilles hos vetgen.com 
(GDV- Gastric Dilatation Volvulus/Bloat- Great Danes)

Rasespesifikk avlsstrategi

NKK ga i 2013 alle raseklubber i oppgave å lage en rasespesifikk avlsstrategi (RAS). NGDKs avlsråd anbefaler at alle oppdrettere setter seg inn i dokumentet.  Du finner dokumentet som pdf-fil her.
Årsberetninger for avlsrådet finner du under fanen Helse.

Breed Spesific Instructions (BSI)

BSI står for “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, og er et program som går ut på at eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse. Programmet er utarbeidet av NKK i samarbeid med de andre nordiske kenneklubbene.


Du kan lese mer om programmet på NKKs sider her hvor du også finner selve BSI-dokumentet.
Avlsrådet anbefaler at oppdrettere leser dokumentet og spesielt den delen som omtaler grand danois.

 


 

 

 

 


 
bottom of page