NGDK informerer:Samarbeide på tvers av landegrensene.
Det sittende styret i NGDK ønsker et større fokus på arbeidet med å bevare Grand Danois som den apollo som er beskrevet i den tyske rasestandarden.

Vi ønsker et tett samarbeid med de øvrige Skandinaviske raseklubbene, og vi ser for oss at vi kan etablere et samarbeid med den tyske Grand Danois klubben. Vi ser vi har noen utfordringer innen vår "skandinaviske" type mht størrelse, masse, kryss, fronter og hoder.I tillegg ser vi viktigheten av å fortsatt ha fokus på helseaspektet og temperament. For å tilnærme oss den "ideelle hunden" utifra dagens materiale mener vi at veien til målet ikke er å benytte oss av "hypertype". Verden har blitt veldig "liten", og vi ser at trenden med de tunge, «mastifflignende» Grand Danois også gjør sitt inntog i Skandinavia. Vi har allerede avholdt et møte med Svensk Grand Danois Klubb, referatet ligger ved. Tiltaket er fundamentert i klubbens formålsparagraf: NGDK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.
Innspill fra medlemmene ønskes velkommen til: post@ngdk.no
Hilsen
Styret i Norsk Grand Danois Klubb
Januar 2018
RERERAT FRA MØTET :

Hunder av "hypertype".

Nytt angående fullcertordningen:

Viser til NKKs Særkomité for utstilling sitt vedtak i sak 33/18 av 3. juli 2018, hvor det fremgår at klubben deres har fått fritak fra fullcertordningen.


Vedtaket kan leses i sin helhet her >