top of page
Informasjon til deg som er oppdretter av grand danois.
Oppdretter plikter å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene krav på rasen for registrering av kull.
Denne siden ble opprettet 07.05.2021
Sist oppdatert 011.06.20201 klokken115.33


Les vedtaket  i sin helhet her:
Krav om kjent øyestatus av foreldredyr før paring/inseminering.
Kravet trer i kraft for paringer/insemineringer foretatt f.o.m. 01.06.2021


Innavlsgrad.

«NKKs Sunnhetsutvalg vedtok å innføre følgende forbud på permanent basis etter enstemmig vedtak på NGDKs årsmøte 2019: Valper av rasen grand danois som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover). Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Forbudet trer i kraft straks det tidsbegrensede forbudet utgår 01.04.2021.»

Les vedtaket i sin helhet her >>
 

HD og AD røntgen
Dette bestille du via NKK (nkk.no )
Gå til "Min side" > Helse > Bestill helseundersøkelse.
Velg deretter type undersøkelse, HD eller AD røntgen i rullegardinmenyen på siden.

Øyelysning
Dette bestilles direkte ved klinikker som har autorisert øyelyser.
På en del utstillinger er det mulig å få øyelyst hunden, dette er som regel annonsert på forhånd av arrangør.
Liste over autoriserte øyelyserer >
For norskregistrerte hunder skal øyelysningen være foretatt i Norge av en autorisert øyelyser, og øyelyseren skal registrere resultatet på
ECVO-skjema i NKKs database DogWeb. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, dvs. frossen sæd som er tappet før

kravet trer i kraft kan fortsatt benyttes.

For å få valpeformidling gjennom NGDK er det et krav at foreldredyrene ikke har samme øyensykdom. Hunder med alvorlig, arvelig øyesykdom skal ikke benyttes i avl.

Hjerteundersøkelse

Enkelte av Norsk forening for veterinærkardiologi medlemmer har gått gjennom en godkjenningsprosess for å kunne utføre ultralydundersøkelser, inkludert Doppler og EKG.
Funn legges ut på DogWeb og attest utstedes.
Følgende veterinærer er godkjente til å kunne utføre ultralydundersøkelser av avlshunder i regi av foreningen i samarbeid med Norsk Kennel Klubb:

• Per Jørgen Engum, AniCura Stjørdal Dyreklinikk, Sandgata 5, 7500 Stjørdal, tlf: 74 84 00 90

• Thomas Øyo, AniCura Dyresykehuset Bergen Sør, Søråshøgda 7B, 5235 Rådal, tlf: 55 11 60 60

• Gunhild Ørn, HinnaDyreklinikk, Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger, tlf: 51 81 90 90

• Inge Vogt Engeland, AniCura Dyreklinikken Telemark, Bøvegen 273, 3810 Gvarv, tlf: 35 95 62 62

• Liva Vatne, AniCura Dyresykehus Oslo, Uelandsgate 85 0462 Oslo, tlf: 815 70 005

• Katarina Storli, Evidensia Lørenskog Dyreklinikk, Boecksgate 1, 1473 Lørenskog, tlf: 67 91 69 91

• Hanna Sofie Romstad, Skedsmo Dyreklinikk, Riisveien 75, 2007 Kjeller, tlf: 63878500

• Anne Øverby Øvergaard, Vetsentrum, Engomsvingen 1, 2323 Ingeberg, tlf: 62509030

• Kirsti Bjørndal, AniCura Vennesla Dyreklinikk, Torsbyveien 5, 4700 Vennesla, tlf: 38155600

Undersøkelser tilbys også på følgende klinikker:

Evidensia Bodø dyreklinikk (Katarina Storli)

AniCura Tromsø (Liva Vatne)

Evidensia Oslo Dyresykehus (Katarina Storli)

Time bestilles på den enkelte klinikk, og alle klinikkene har det skjemaet som skal brukes i forbindelse med undersøkelsen.

Magedreining.
 
Gentesten for magedreining er nå kommersiell.
Den kan bestilles hos vetgen.com 
(GDV- Gastric Dilatation Volvulus/Bloat- Great Danes)

Valpeformidling gjennom Norsk Grand Danois klubb:
(Kun for klubbens medlemmer )

NGDKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett.
Les retningslinjene her >>

Søknadsskjema for valpeformidling:
Elektronisk skjema finner du her >>


Rasespesifikk avlsstrategi 
RAS

NGDKs avslråd anbefaler at oppdrettere setter seg inn i RAS
Les dokumentet her >>
Årlige RAS-rapport finner du under fanen Helse.
 
BSI
NGDKs avlsråd anbefaler at oppdrettere leser BSI-dokumentet >>
 
 
 
 

 
bottom of page