På denne siden finner du viktig informasjon både for  oppdretter og valpekjøper:

Det er nå kommet nytt elektronisk skjema for valpeformidling. Dette fyller du ut og sender inn elektronisk.
Har du lyst å lese hele skjemaet før du starter prosessen med å fylle det ut for innsending, kan du se en pdf fil av skjemaet her >>
( Merk at dette er en fil kun for gjennomlesning ).


Elektronisk utfylling og innsending gjør du ved å følge denne linken >>