TROMS

kontakt: Lillian Skjolde
tlf: 77 63 61 58
e-post: storsteinen@hotmail.com

HÅLOGALAND

Kontakt: Marte Rist
tlf: 90 94 84 66
e-post: malori@live.no 

HELGELAND

kontakt: Frank Pettersen
tlf: 75 02 73 07
e-post: frapett2@online.no

TRØNDELAG

Kontakt: Elisabeth Bugge Olsen.
tlf: 98 10 04 47


e-post:bugge@kennelpm.com

HORDALAND

kontakt: Lisbeth S. Høgmo
tlf: 408 72 587
e-post: lisbeth.hogmo@bkkfiber.no

MØRE/ROMSDAL

Kontakt: Eldrid Mordal Solid
tlf: 950 00373

HAUGALAND OG ROGALAND

Kontakt: Håkon Jespersen
tlf: 52 82 71 56
e-post: haajesp@online.no

SØRLANDET

Kontakt: Jorunn Mykland
tlf: 91 84 84 95
e-post: joru-mi@online.no

Vestfold

Kontakt: Wenche Evensen
tlf: 92 03 06 22
e-post: styremedlem@ngdk.no

BUSKERUD

Kontakt: Nina Ousdal
tlf: 905 13 354
 

OSLO

Kontakt: Heidi Lund
938 47 733
e-post:leder@ngdk.no

HEDMARK

Kontakt: André Brun
tlf: 62 50 98 30
e-post: opertunity@online.no

AKERSHUS NORD/OPPLAND SYD

Kontakt: Nora Skotaam
tlf: 91 35 55 55
e-post: skotaam@start.no

Please reload

Aktiviteter og GD- Treff:
Norsk Grand Danois Klubb har distriktskontakter over hele landet. Har du GD, eller kanskje ønsker du deg GD? Ta kontakt med våre distriktskontakter, og møt opp på treff! Distriktskontaktene våre kan også våre til hjelp og gi råd ved spørsmål om rasen

Retningslinjer for distriktskontakter.

Kontaktpersonen må være medlem av NGDK, og styret må finne personen egnet som kontaktperson.

Kontaktpersonen må være aktivt interesserte i rasen, være lojal mot klubbens formålsparagraf og følge de lover og retningslinjer som til en hver tid finnes.

Kontaktpersonens viktigste oppgave skal være å støtte nye gd-eiere i sitt distrikt, og være et bindeledd for både klubb og oppdrettere med den nye gd-eier.

Kontaktpersonen kan gjerne invitere til møter eller turer om forholdene ligger til rette for dette.