Norsk Grand Danois klubb
ønsker velkommen til
Borghild Moens minneutstilling  07.09.2019


Sted: Drammen Hundepark, Gartnerivegen 5, 3057 Solbergelva.
Dommer: Lee Reynolds, England.
Påmelding via Min side på DogWeb.

Frister:
Første ordinære frist er mandag 19 august - 2019
Forlenget frist, forhøyet påmeldingsavgift, er mandag 26 august - 2019

Det blir bespisning som vanlig etter utstillingen.

Mer informasjon kommer.

Kontakt informasjon : 
leder@ngdk.no