top of page

NGDKs avlsråd

Avlsrådet er underlagt styret i NGDK og er et rådgivende organ i saker som berører avl, oppdrett og helse.

Avlsrådet utarbeider NGDKs retningslinjer for avl og oppdrett, behandler søknader om valpeformidling og utarbeider egen årsberetning. Rasens helse og mentalitet står sentralt i avlsrådets arbeid og vi søker å holde oss oppdatert på forsknings- og genetikkfronten når det gjelder problematikk knyttet til vår rase.

Avlsrådets arbeid er avhengig av kommunikasjon med oppdrettere og eiere av vår rase. Vi kommer ikke videre i vårt arbeid uten at vi får beskjed om hunder som har fått arvelige sykdommer eller har gått bort og årsaken til dette.

​​

Har grand danoisen din gått bort eller fått en alvorlig sykdom?
Vær så snill å gi avlsrådet bekjed på avlsrad@ngdk.no

På den måten kan du være med på å gjøre grand danois til en friskere rase!

bottom of page