><
1/2

NGDK informerer:
Oppdrettere  av grand danois oppfordres til å sette seg grundig inn i følgende vedtak: 


Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Grand Danois Klubbs søknad om innavlsgrad og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020:

«NKKs Sunnhetsutvalg vedtok å innføre følgende forbud på permanent basis etter enstemmig vedtak på NGDKs årsmøte 2019: Valper av rasen grand danois som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover). Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Forbudet trer i kraft straks det tidsbegrensede forbudet utgår 01.04.2021.»
Les vedtaket i sin helhet her ( pdf fil ). >>

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Grand Danois Klubbs søknad om helsekrav og fattet følgende vedtak på sitt møte 19.11.2020: 

«Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen grand danois. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. 
Les vedtaket i sin helhet her ( pdf fil ). >>

Norsk grand danois klubb 
ble stiftet første gang i 1940. Gjenstiftet 1. januar 1991.
Klubben har sitt sete i Oslo, og er samarbeidende med Norsk Kennel Klub, og FCI,
og er eneste offisielle klubb for rasen.


NGDK  arbeider for etisk og praktisk riktig behandling av rasen,
og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard
og rasenes sunnhet i  tråd med NKKs etiske regler og anbefalinger.Bli medlem? 

Innmelding foretas direkte via Norsk Kennel klubbs websider.
Gå inn på NKK sine sider her:

" Bli medlem".
Medlemskapet betales direkte med Visa/Mastercard. 
NB: NKK legger også på en grunnavgift på kr 190,- om du ikke alt er medlem av en annen hundeklubb i Norge. 

Kjøpe valp?
Oversikt over fødte og kommende kull som følger raseklubbens retningslinjer og krav finner du på denne siden >>

Valpeformilder :
Nora Skotaam.
Tlf: 913 55 555
E-post >>


Oppdretter listen over oppdrettere tilsluttet Norsk Grand Danois klubb >>

FØR DU KJØPER VALP.
1. Ikke kjøp valp som ikke vil kunne bli registret i Norsk kennel klubb.
2. Ta kontakt med Norsk grand danois klubb før du handler.
   e retningslinjer for avl og oppdrett ?
4. Har din potensielle oppdretter tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å kunne gi deg den oppfølgningen du vil trenge i tiden fremover?
5. Er din potensielle oppdretter medlem av 
   Norsk grand danois klubb?
6 . Er valpen fra et kull hvor det er søkt om og gitt godkjenning for valpeformidling av raseklubben ? Be om en forklaring om svaret er nei.
7. Dersom valpen ikke vil kunne stilles ut skal oppdretter gi beskjed om dette.
8. Blir det foretatt en helsesjekk på valpen slik at du får en veterinærattest som sier noe om den enkelte valp og kullet generelt ?
9. Samsvarer kjøpekontrakten med varianten som Norsk kennel klubb anbefaler ?