top of page
FB.png


Vi gleder oss til pinsetreffet 2023 med utstillinger, foredrag og sosialt samvær!

 

 


 

Viktig melding fra styret i NGDK:

Kontrakt ved kjøp av grand danois valp.

Vi ser dessverre oppdrettere på vår rase, som ikke er medlem i klubben, og som opererer med meget urimelige kontrakter ved kjøp eller fôravtale på valp.

Vi vil med dette advare nye valpekjøpere mot å signere disse avtalene, det har vist seg at dette kan bli en dyrekjøpt erfaring både emosjonelt og økonomisk. Spør oss om du lurer på noe!

Avtalene kan fremstå som «riktige» for en som ikke har vært borti det før.

Be om å besøke oppdretter. Valper og voksne, skal IKKE oppstalles i bur og de har sterkt behov for fysisk kontakt med sin eier.

Ikke la deg blende av mange og «fine» ord, og hør med klubben før du går til innkjøp/avtaler/forvertavtale, vi hjelper deg gjerne!

De aller fleste oppdrettere i Norge benytter seg av NKKs kontrakter. Du finner NKK’s kontrakter for kjøp og fôrvertavtale på nkk.no

Det er nå en del feilfargede valper på markedet. Vi vil informere dere om at avkom etter fargeblandinger kan gi feilfargede valper. Disse feilfargede valpene vil bli registrert med «Ikke godkjent farge» og kan således hverken benyttes i avl eller stilles ut på utstilling. Det er også vanskeligere å avle videre på valper fra fargeblandinger enn på valper som er avlet innen fargegruppen, pga. faren for mange feilfargede valper i kullet.

Enkelte av disse oppdretterne har blitt anmeldt til mattilsynet gjentatte ganger for dårlig hundehold.

Ikke støtt oppunder useriøs hundeavl/hundehold. Det er og ødeleggende for vår fantastiske rase på sikt.

Dersom du skal skaffe deg renraset grand danois tar du kontakt med oss først.

Du er hjertelig velkommen til en prat.

post@ngdk.no
Sidene ble oppdatert 28.09.22

Gul grand danois.Foto Steinar T.Moen.jpg
Kjope-valp-hund-med-valper.jpg
11052012-DSC_0223_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk grand danois klubb 

ble stiftet første gang i 1940. Gjenstiftet 1. januar 1991.
Klubben har sitt sete i Oslo, og er samarbeidende med Norsk Kennel Klub, og FCI,
og er eneste offisielle klubb for rasen.


NGDK  arbeider for etisk og praktisk riktig behandling av rasen,
og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard
og rasenes sunnhet i  tråd med NKKs etiske regler og anbefalinger.


Bli medlem? 
Innmelding foretas direkte via Norsk Kennel klubbs websider.
Gå inn på NKK sine sider her:

" Bli medlem".
Medlemskapet betales direkte med Visa/Mastercard. 
NB: NKK legger også på en grunnavgift på kr 294,- om du ikke alt er medlem av en annen hundeklubb i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøpe valp? Ta kontakt med klubbens valpeformidler :

Valpeformidler :
Mireille Gabrielli

Tlf: 902 17 015
E-post >>


Oppdretterlisten over oppdrettere tilsluttet Norsk Grand Danois klubb >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØR DU KJØPER VALP.
1. Ikke kjøp valp som ikke vil kunne bli registret i Norsk kennel klubb.
2. Ta kontakt med Norsk grand danois klubb før du handler.
3. Er retningslinjer for avl og oppdrett fulgt ?
4. Har din potensielle oppdretter tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å kunne gi deg den oppfølgningen du vil trenge i tiden fremover?
5. Er din potensielle oppdretter medlem av Norsk grand danois klubb?
6 . Er valpen fra et kull hvor det er søkt om og gitt godkjenning for valpeformidling av raseklubben?
Hvis nei, be om en forklaring.
7. Dersom valpen ikke vil kunne stilles ut skal oppdretter gi beskjed om dette.
8. Blir det foretatt en helsesjekk på valpen slik at du får en veterinærattest som sier noe om den enkelte valp og kullet generelt ?
9. Samsvarer kjøpekontrakten med varianten som Norsk kennel klubb anbefaler ?

 

 

 

 

Er hunden din gått bort?
Send gjerne informasjon til NGDK på
post@ngdk.no
med informasjon om hunden, og årsak om dette er kjent. På den måten hjelper du klubbens avlsråd med informasjon om rasens levealder og helse.

bottom of page