><
1/2

Norsk grand danois klubb 
ble stiftet første gang i 1940.
Gjenstiftet 1. januar 1991.
Klubben har sitt sete i Oslo, og er samarbeidende med
Norsk Kennel Klub,
og er eneste offisielle klubb for rasen.


NGDK  arbeider for etisk
og praktisk riktig behandling av rasen, og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det
gjelder rasestandard og rasenes sunnhet i 

tråd med NKKs etiske regler og anbefalinger.

 

Bli medlem av
 

NGDK ?


Ønsker du å bidra til
Norsk grand danois klubbs 
arbeid for rasen samt lære og følge med på hva som skjer - meld deg inn her:

Innmelding foretas direkte via Norsk Kennel klubbs websider.
Gå inn på NKK sine sider her:

" Bli medlem".
Medlemskapet betales direkte med Visa/Mastercard. 

NB: NKK legger også på en grunnavgift på kr 190,- om du ikke alt er medlem av en annen hundeklubb i Norge. 

Les mer om klubbmedlemskap her.
( klikkbar link )

Klubbens valpeformidler:
Nora Skotaam

 

valpeformidler@ngdk.no
Tlf: 913 55 555

 

ER DIN FIRBEINTE VENN DØD?
Vil du være med å hjelpe NGDK med å holde oversikt over rasens levealder?
Send avlsrådet  e-post  med hundens fødseldato, navn, og når den døde. På denne måten hjelper du klubbens avlsråd med å få oversikt over rasens levealder.

 

FØR DU KJØPER VALP.
1. Ikke kjøp valp som ikke vil kunne bli registret i Norsk kennel klubb.
2. Ta kontakt med Norsk grand danois klubb før du handler.
     NGDKs valpeformidler :
     valpeformidler@ngdk.no
     Tlf: 913 55 555
3. Følger din potensielle oppdretter Norsk kennel klubb sine retningslinjer for avl og oppdrett ?
4. Har din potensielle oppdretter tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å kunne gi deg den oppfølgningen du vil trenge i tiden fremover?
5. Er din potensielle oppdretter medlem av 
   Norsk grand danois klubb?
6 . Er valpen fra et kull hvor det er søkt om og gitt godkjenning for valpeformidling av raseklubben ? Be om en forklaring om svaret er nei.
7. Dersom valpen ikke vil kunne stilles ut skal oppdretter gi beskjed om dette.
8. Blir det foretatt en helsesjekk på valpen slik at du får en veterinærattest som sier noe om den enkelte valp og kullet generelt ?
9. Samsvarer kjøpekontrakten med varianten som Norsk kennel klubb anbefaler ?

NGDKs sponsor ved klubbens arrangementer er >