Tigrete grand danois.
press to zoom
Sort grand danois.
press to zoom
Gul grand danois.
press to zoom
Harlekin tegnet grand danois.
press to zoom
Blå grand danois.
press to zoom
1/2

 

 


Norsk Grand Danois klubbs side på Facebook heter:
NGDK-Norsk Grand Danois klubb.


Informasjon om Pinsetreffet-2022 finner du under utstilling i menyen over.
 

 

For øyeblikket er det pågang med henvendelser angående kjøp av valp  både til klubben og til klubbens oppdrettere.
Det er et stor ansvar å gå til anskaffelse av en så stor hund som det en grand danois er.
Sett deg nøye inn i rasen.
Kjøp ikke hund som ikke er registrert. Ta kontakt med raseklubben for råd og veiledning.
Raseklubbens er eneste offisielle klubb for rasen.
(se tekst lengre ned på siden ).
Oppdrettere med godkjent kull på Norsk Grand Danois klubbs liste følger klubbens anbefalinger vedrørende helse.
Også innen vår rase finner man useriøse valpekull som f.eks importhunder som det ikke finnes stamtavler på, kull fra uregistrerte hunder, og blandingsvalper.
Ikke støtt ulovlig import og useriøse oppdrettere.
Kontakt Norsk Grand Danois klubb ved kjøp av valp.
Kjøpe hund? Informasjon finner du hos
Norsk Kennel Klubb ( nkk.no )
Norsk grand danois klubb
Norsk grand danois klubbs har KUN en FB side, og den heter:
NGDK-Norsk Grand Danois klubb.

 

FB.png
Gul grand danois.Foto Steinar T.Moen.jpg

Norsk grand danois klubb 
ble stiftet første gang i 1940. Gjenstiftet 1. januar 1991.
Klubben har sitt sete i Oslo, og er samarbeidende med Norsk Kennel Klub, og FCI,
og er eneste offisielle klubb for rasen.


NGDK  arbeider for etisk og praktisk riktig behandling av rasen,
og for at avl av rasen skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard
og rasenes sunnhet i  tråd med NKKs etiske regler og anbefalinger.


Bli medlem? 
Innmelding foretas direkte via Norsk Kennel klubbs websider.
Gå inn på NKK sine sider her:

" Bli medlem".
Medlemskapet betales direkte med Visa/Mastercard. 
NB: NKK legger også på en grunnavgift på kr 190,- om du ikke alt er medlem av en annen hundeklubb i Norge. 

Kjope-valp-hund-med-valper.jpg
valpen-bilde1.jpg
11052012-DSC_0223_1.jpg

Kjøpe valp?
Oversikt over fødte og kommende kull
som følger raseklubbens retningslinjer og krav finner du på denne siden >>

Valpeformilder :
Nora Skotaam.
Tlf: 913 55 555
E-post >>

Oppdretterlisten over oppdrettere tilsluttet Norsk Grand Danois klubb >>

FØR DU KJØPER VALP.
1. Ikke kjøp valp som ikke vil kunne bli registret i Norsk kennel klubb.
2. Ta kontakt med Norsk grand danois klubb før du handler.
3. Er retningslinjer for avl og oppdrett fulgt ?
4. Har din potensielle oppdretter tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å kunne gi deg den oppfølgningen du vil trenge i tiden fremover?
5. Er din potensielle oppdretter medlem av 
  Norsk grand danois klubb?
6 . Er valpen fra et kull hvor det er søkt om og gitt godkjenning for valpeformidling av raseklubben ? Be om en forklaring om svaret er nei.
7. Dersom valpen ikke vil kunne stilles ut skal oppdretter gi beskjed om dette.
8. Blir det foretatt en helsesjekk på valpen slik at du får en veterinærattest som sier noe om den enkelte valp og kullet generelt ?
9. Samsvarer kjøpekontrakten med varianten som Norsk kennel klubb anbefaler ?

 Er hunden din gått bort?
Send gjerne informasjon til NGDK på
post@ngdk.no
med informasjon om hunden, og årsak om dette er kjent. På den måten hjelper du klubbens avlsråd med informasjon om rasens levealder og helse.


 


Helseinformasjon for oppdrettere finner du under fanen helse.
Du kan og gå direkte til siden med informasjon for oppdrettere  her >

NGDK har mottatt følgende fra NKK:
 

Til alle klubber og forbund.

 

 

I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad.

 

Link til HS-protokoll, se sak 39/21: https://www.nkk.no/getfile.php/132372228-1622478478/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/HS-dokumenter/HS%2010-21%20Protokoll.pdf

 

 

Pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett lyder nå:

 

«Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle (1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelige i 3-5 generasjoner.»

 

1: Med 5 generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.

2: Dette tilsvarer gjennomsnittlig maksimalt inntil 2,5 % innavlsøkning pr. generasjon i dette individets stamtavle.

 

Regelendringen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2022.

 

 

Regler for registrering av hund er oppdatert i samsvar med endringen av pkt.2 i Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

 

Link til:

 

 

Vi oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om regelendringen.