START | UTSTILLING | AKTIVITETER | BILDER | GRAND DANOIS | INNMELDING | VALP/FØDTE KULL/OPPDRETTER | STYRE OG STELL | LENKER | KLUBBEFFEKTER
HELSE
Websidene  flyttes og vil i en periode bære preg av dette.
 Kontakt styret:
post@ngdk.no

Noen opplever å få feilmeldinger når de sender e-post til denne adressen.
Feilmeldingene skyldes overfølsomme spamfiltere. Spesielt Hotmail kontoer er utsatt. Mailene kommer fram.


Leder:
Heidi Lund
(+47) 938 47 733

Nest leder:
Siri Tranby
(+47)974 08 804


Klubbens postadresse:
Norsk Grand Danois Klubb v/Heidi Lund
Borstad,
 1940Bjørkelangen.
Vil du bli medlem i NGDK?
Informasjon finner du her
NGDK ble stiftet første gang i 1940. Gjenstiftet 1. januar 1991. Klubben har sitt sete i Oslo, og er samarbeidende med Norsk Kennel Klub, og er eneste offisielle klubb for rasen.
Kjøpe grand danois?
Kontakt Norsk Grand Danois klubbs valpeformidler  for mer informasjon :
Nora Skotaam, Spekebakken, 2847 Kolbu
tlf: (+47) 913 55 555
valpeformidler@ngdk.no


Godkjente kull som alt er født eller parringer som er utført finner du på siden
"Valp".
Rasepresentasjon:

Rasepresentasjonen

fra 2010 finner du  her :
Rasepresentasjonen
fra 2015 finner du her:
Ny champion: 
Har Grand Danoisen din blitt champion og du ønsker championbildet inn på siden under "champions" ? :
send inn bildet du ønsker å bruke og webmaster legger det ut på siden. 
Husk å sende med følgende informasjon;
Hundens fulle tittel, navn, eier og oppdretter og
gjerne hundens foreldre.
 
Treff i regi av raseklubben:
Klubben har distriktskontakter rundt om i hele landet. Du finner kontaktperson for ditt distrikt på siden "styre og stell". ( scroll nedover på siden, så finner du oversikten. )
NGDK er på Facebook:

Åpen side, for å poste innlegg må du være medlem av NGDK  Dette er Norsk grand danois klubbs eneste FB side.
Kontakt webmaster her:
Webmaster
(Adressen blir synlig når du klikker på webmaster lenken)
 
NGDKs hovedsponsor er:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Copyrights on all photos! - Copyright på alle fotos!Norsk grand danois klubbs pinsetreff.
Rena 14.04.2016.
Dommer: Maria Gkinala.

BEST IN SHOW
 N UCH Liberline`s As I Expected.
Eier/Oppdretter: Wenche Kjellbakken
Kristiansen.

BEST IN SHOW PÅ NGDKS PINSETREFF 2016
Foto: Roger SjølstadBIM
N UCH Sekila`s Coupe De Coeur.
Oppdrettere/eiere: Ida og Dag Nygaard.

Foto: Roger Sjølstad
CERT VINNER TISPE OG NORSK CHAMPION
Sekila`s  Charming Quality
.
Oppdrettere/eiere: Ida og Dag Nygaard.

Foto: Roger SjølstadCERT VINNER HANNE
Finlandia`s President Of Norway

Eiere: Lene Rønås/Roger Isaksen
Oppdrettere: Anne Line og Frank Pettersen

BEST IN SHOW VALP
Nordic Giant`s I`m A Knockout.
Oppdretter/eier: Lisbeth S. Høgmo.

Foto: Roger Sjølstad

BEST IN SHOW OPPDRETTER KLASSE
Kennel Smalltall.


Foto: Roger Sjølstad
BEST IN SHOW
BARN OG HUND
Martin Nygaard.


Foto: Roger Sjølstad


RESERVE CERT  
Maxidan`s Welcome Papergirl.
Eier: Elisabeth Bugge Olsen.
Oppdretter: Winnie Mertz.


Foto: Roger SjølstadRESERVE CERT  
INT NORD BALT UCH Rivercrest George Clooney.
Eier: Kirsi Maki
Oppdretter: Pa Lehtilä


Pinsetreffet
14. - 15. mai 201
6

Oppdatert 07.04.2016
Informasjon om årets pinsetreff er lagt ut her →
Dommer for hovedustillingen er:
Maria Gkinala, Irland
NB!
Anne Rautiainen-Holm
har meldt avbud, ny

dommer for fargeutstillingen er:
Dawn Coward,Danmark
01.01.2016
Viktig informasjon til klubbens medlemmer og oppdrettere.
NGDK  søkte NKK, med bakgrunn i årsmøteprotokoll datert 16.4.15, om avlssperre på kull med høy innavlsgrad.
Vedtaket som ble fattet hos NKK
kan leses her :
Avlssperre på kull med høy innavlsgrad.
( pdf fil )
Informasjonen finnes også inne på siden valp, og siden helse.
Kjøpe valp? Les dette først
1.Ikke kjøp en valp som ikke vil kunne bli registrert i Norsk Kennel klubb.
2.Ta kontakt med den aktuelle raseklubben før du handler.
3.Følger din potensielle oppdretter Norsk Kennel klubb sine retningslinjer for avl og oppdrett?
4.Har din potensielle oppdretter tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å kunne gi deg den oppfølging du vil trenge i tiden fremover.
5.Er din potensielle oppdretter medlem av egen raseklubb?
6.Er valpen fra et kull hvor det er er søkt om og gitt godkjenning for valpeformidling av raseklubben? Be om en forklaring dersom svaret er nei.
7.Dersom valpen ikke vil kunne stilles ut så skal oppdretter gi deg beskjed om dette.
8.Blir det foretatt en helsesjekk på valpen slik at du får en veterinærattest som sier noe om den enkelte valp og kullet generellt?
9.Samsvarer kjøpekontrakten med varianten som Norsk Kennel klubb anbefaler?
Skal din hund brukes i avl?
Dersom noen ønsker å låne din hannhund til avl så bør du forsikre deg om at vedkommende kan oppfylle punktene under: "Kjøpe valp" i fanen til venstre.
Selv om du selvfølgelig eier rettighetene til din hund så er det vanlig at man kontakter sin oppdretter dersom man får en slik forespørsel.
Det samme gjelder dersom noen ønsker å låne din tispe for å ha et kull på denne.
Din oppdretter innehar kunnskap om din hund sine arvelige egenskaper, og bør få uttale seg i saken.
Å ta kontakt med din oppdretter før din hund går i avl vil også minske risikoen for uenigheter  i etterkant av parringen.

Seriøs hundeavl har som mål å fremme en rase, spesiellt i forhold til fysisk og psykisk sunnhet. Med dette i tankene bør du vurdere hvorvidt din hund kan bidra til å nå dette målet eller ikke.

Det er ikke slik at enhver hund bør brukes i avl, selv om den er din beste venn!
Norsk grand danois klubb deltar i RAS
Hva er målet med RAS?
Opplyse oppdrettere og eiere om rasens styrker og svakheter.
Belyse problematikk i avlsarbeidet ovenfor oppdrettere og hannhundeiere.
Oppfordre til økt fokus på fysisk og mental helse.

RAS står for rasespesifikk avlsstrategi. NKK har bedt alle raseklubber lage RAS og få dette godkjent av NKK. RAS-dokumentet skal være til hjelp for oppdrettere som et supplement i sitt avlsarbeid, likeså kunne hjelpe erfarne og nye med informasjon. Det er viktig å påpeke at RAS skal være et levende dokument med jevnlige oppdateringer.


Les mer om RAS inne på siden "Helse"
01.01.2016
Viktig informasjon til klubbens medlemmer og oppdrettere.

NGDK  søkte NKK, med bakgrunn i årsmøteprotokoll datert 16.4.15, om avlssperre på kull med høy innavlsgrad.
Vedtaket som ble fattet i NKKs sunnhetsutvalg og i NKKs hovedstyre
kan leses under :
Avlssperre på kull med høy innavlsgrad
Viser til deres søknad, med bakgrunn i årsmøteprotokoll datert 16.4.15, vedrørende avlssperre på kull med høy innavlsgrad.
Både NKKs sunnhetsutvalg og NKKs hovedstyre har behandlet saken.
Hovedstyret vedtok, 9.12.15, sak nr. 178, Sunnhetsutvalgets sin innstilling om at valper av rasen grand danois som er født i Norge med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % automatisk registreres med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 6 generasjoners stamtavle i DogWeb hvor hunden selv er første generasjon.
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Dette innføres som en midlertidig ordning, kun for rasen grand danois, med varighet på 5 år. Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.4.2016, t.o.m.1.4.2021.
Vi ber om at raseklubben gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen.
 Med vennlig
for Norsk Kennel Klub hilsen
Kristin H. Aukrust
Leder for Helse- og Registreringsavdelingen
Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg

Sidene er testet i : Internet Explorer 9  og Safari
1024 X 768